TRUNG TÂM CEDC TRAO 50 SUẤT QUÀ TẶNG HỌC SINH XÃ SUỐI CAO, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI