Thơ: MỘT CHÚT LÃNG MẠN

Đi trong nắng ngả chiều tà
Bâng khuâng suy nghĩ để mà vẩn vơ,
Nắng tắt vai lạnh mong chờ
Hỏi anh có nhớ có chờ như em?

NGUYỄN THỊ XUÂN/ĐS GDNN