Phim tài liệu: 30/4/1975 – Một góc nhìn khác

NGUỒN: TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG