Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong Trường mầm non

Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là tạo sự thống nhất về giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Hiện nay, một bộ phận cha mẹ chưa quan tâm, hoặc không có thời gian quan tâm tới việc giáo dục con cái. Để thu hút được sự quan tâm của các bậc phụ huynh và toàn xã hội, Trường mầm non Trần Nguyên Hãn đã làm tốt công tác ba phối hợp, cụ thể:

Trước tiên, nhà trường đã phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể trong công tác tham mưu, phối hợp:

– Phối hợp với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương: Nhà trường đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về việc tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, về chỉ tiêu huy động trẻ trong độ tuổi đến trường.

– Phối hợp với trạm y tế tại địa phương cùng chăm lo sức khỏe cho trẻ: Nhà trường đã phối hợp với Trạm y tế Phường tổ chức khám sức khỏe định kì cho trẻ; tổ chức các chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ; Hướng dẫn các bậc cha mẹ phòng chống một số bệnh thường gặp ở trẻ em: Các bệnh về hô hấp, còi xương, suy dinh dưỡng, tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi… Phối hợp xử lí khi có các dịch bệnh xảy ra ở trường.

– Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp tốt với các tổ chức khác như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… để tạo thành một lực lượng hùng hậu, rộng khắp ủng hộ tích cực cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.

– Phối hợp với trạm y tế tại địa phương cùng chăm lo sức khỏe cho trẻ: Nhà trường đã phối hợp với Trạm y tế Phường tổ chức khám sức khỏe định kì cho trẻ; tổ chức các chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ; Hướng dẫn các bậc cha mẹ phòng chống một số bệnh thường gặp ở trẻ em: Các bệnh về hô hấp, còi xương, suy dinh dưỡng, tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi… Phối hợp xử lí khi có các dịch bệnh xảy ra ở trường.

– Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp tốt với các tổ chức khác như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… để tạo thành một lực lượng hùng hậu, rộng khắp ủng hộ tích cực cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.