Kiến thức cuộc sống

Gần 4% cơ quan báo chí xuất sắc về chuyển đổi số

22 Tháng Mười Hai, 2023

Ngày 21/12, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023. Kết quả cho thấy, chỉ có 3,66% đơn vị...

Diễn giải hạnh phúc

16 Tháng Mười Hai, 2023

Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là Có: Có nhà, có xe, có tiền, có quyền. Nhưng hạnh phúc kì thực là Không: Không lo lắng, không buồn phiền, không ốm đau bệnh tật, không tai họa. Có chỉ...

Một lời cảm ơn

16 Tháng Mười Hai, 2023

Là con người cần có một tấm lòng Để trải rộng trao cuộc đời trước mặt Để ý chí luôn lớn hơn vật chất Để chúng ta sống chân thật bên nhau Nếu chẳng may ai hoạn nạn nơi đâu...