News

Internet vệ tinh

9 Tháng Mười Hai, 2023

Vậy là Mỹ đã chính thức phóng vệ tinh internet vào không gian vũ trụ, mở ra một trang sử...

Internet vệ tinh

9 Tháng Mười Hai, 2023

Vậy là Mỹ đã chính thức phóng vệ tinh internet vào không gian vũ trụ, mở ra một trang sử...