Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc: Hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc: Hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc: Hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc: Hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc: Hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc: Hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam
Trang thông tin điện tử tổng hợp tri thức & công nghệ

Tin tức

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc: Hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam

28-03-2018 09:03:23 PM - 349

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khởi công xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Các nhà khoa học cho rằng, V-KIST đánh dấu mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước, đặc biệt trong việc hỗ trợ phát triển nền khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Tiệm cận mô hình nghiên cứu quốc tế

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Việt Nam và Hàn Quốc đều xác định khoa học và công nghệ (KH-CN) có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Vì vậy, năm 2012, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc giúp đỡ thành lập một viện tương tự như Viện Khoa học và Công nghệ (KIST) của Hàn Quốc tại Việt Nam và đặt tên là V-