Tòa nhà tháp cao nhất Việt Nam Vincom Center Landmark 81 chính thức đi vào hoạt động

Tòa nhà tháp cao nhất Việt Nam Vincom Center Landmark 81 chính thức đi vào hoạt động

Tòa nhà tháp cao nhất Việt Nam Vincom Center Landmark 81 chính thức đi vào hoạt động

Tòa nhà tháp cao nhất Việt Nam Vincom Center Landmark 81 chính thức đi vào hoạt động

Tòa nhà tháp cao nhất Việt Nam Vincom Center Landmark 81 chính thức đi vào hoạt động
Tòa nhà tháp cao nhất Việt Nam Vincom Center Landmark 81 chính thức đi vào hoạt động
Trang thông tin điện tử tổng hợp tri thức & công nghệ