Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn
Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn
Trang thông tin điện tử tổng hợp tri thức & công nghệ

Tin tức

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn

17-08-2018 09:45:10 PM - 325

Ngày 15/8 là hạn chót để các bộ ngành thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 15,2% điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Rõ ràng, thách thức này vẫn còn rất lớn, buộc Chính phủ quyết liệt hơn trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Chính phủ rốt ráo, nhiều bộ ngành bình chân

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (Chỉ thị 20) nêu rõ: “Trước ngày 15/8/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn”. Theo đó, có tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành phải được cắt giảm.

Tuy nhiên, theo báo cáo tổng hợp ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và tình hình ban hành các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh của Tổ công tác của Thủ tướng, hiện mới chỉ có 4 Bộ chính thức cắt giảm được 900 điều kiện kinh doanh trên tổng số 5.905 điều kiện, chiếm 15,2%. Trong đó, Bộ Công thương dẫn đầu với 675 điều kiện trong tổng số 1.216 điều kiện được cắt giảm, đạt 55,5%. Tiếp đến là Bộ Xây dựng đã cắt 183 điều kiện; Bộ Giáo dục và Đào tạo hứa cắt giảm 110 điều kiện nhưng mới cắt giảm được 16 điều kiện; Bộ Thông tin và Truyền thông hứa cắt giảm 199 điều kiện kinh doanh nhưng đến nay mới cắt giảm 26 điều kiện.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành vẫn còn là thách thức rất lớn
Cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành vẫn còn là thách thức rất lớn.

Như vậy, tính đến hết tháng 7 vẫn còn khoảng 2.363 điều kiện kinh doanh, chiếm 40% các điều kiện đã có phương án tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của 14 bộ, gồm: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước. Rõ ràng, thách thức cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn còn rất lớn!

Về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, theo báo cáo tính đến tháng 8, các bộ ngành đã đơn giản hóa được 606/9.339 mặt hàng, hiện mới đạt 6,5% danh mục. Các bộ đi đầu về cắt giảm gồm có Công thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Khoa học và Công nghệ. Hiện vẫn còn 832 danh mục, tương đương 8,7% dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản cụ thể thuộc trách nhiệm của 6 bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an. Nhìn chung, tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm kiểm tra chuyên ngành vẫn đạt thấp so với yêu cầu đặt ra và hiện đạt 15,1%.

Cần cơ chế chặt chẽ hơn

Nhìn lại việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, nhiều chuyên gia cho rằng việc cắt giảm vẫn mang tính hình thức, chưa thực chất.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc lấy dẫn chứng, sau 3 năm thực hiện cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành, hiện số mặt hàng loại khỏi diện kiểm tra chiếm chưa đầy 6%. Trong số 164 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thì có tới 63 danh mục chưa được các bộ ngành ban hành chính thức, chưa chỉ rõ mã HS từng mặt hàng, hoặc có mã HS nhưng chưa phù hợp. Thời gian kiểm tra chuyên ngành trung bình vẫn là 76 giờ/thủ tục, cao hơn 3 lần so với các nước ASEAN - 4. Mặt khác, Chính phủ yêu cầu tất cả các bộ ngành cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh nhưng đến nay mới chỉ có Bộ Công thương đã soạn thảo và trình Chính phủ nghị định có liên quan…

Việc cắt bỏ điều kiện kinh doanh rõ ràng không đơn giản. Trong cuộc trả lời báo chí hôm 6.8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng thừa nhận đây là “chiến dịch rất quyết liệt, đi vào lĩnh vực khó bởi ngay bản thân người đứng đầu là các bộ trưởng nếu không quyết liệt thì có rào cản xảy ra với chính đơn vị đó”.

Song, điều này không có nghĩa không làm được. Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cho biết, hiện, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ trưởng, người đứng đầu các ngành đề nghị các bộ, ngành đôn đốc việc rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các việc hoàn thành; phân định rõ đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào đang vướng mắc cũng như vướng mắc ở đâu. Bên cạnh đó, Chỉ thị 20 nêu rõ, “định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Thủ tướng về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh. Trong đó, cần nêu rõ sự tăng, giảm và nguyên nhân của việc tăng, giảm số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong kỳ báo cáo”. Giới chuyên gia cho rằng, điều này sẽ tạo sức ép đối với các bộ ngành trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Song, vấn đề ở chỗ phải có cơ chế giám sát thực hiện, xử lý đối với các cơ quan không thực hiện đúng, trong đó phải phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, cần có cơ chế để bảo đảm việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành không dựa hoàn toàn vào ý chí của cơ quan soạn thảo, tránh tính trạng trong nhiều trường hợp dù đã lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp song điều kiện kinh doanh gây cản trở vẫn không được bãi bỏ hoặc lại bị biến tướng, núp bóng ở quy định khác…

Theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng, 7 tháng qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 13.296 nhiệm vụ. Trong đó, 5.770 nhiệm vụ đã hoàn thành, 7.350 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 176 nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá hạn, chiếm 2,9% và tăng 0,3% so với tháng trước. Về Chương trình công tác, theo kế hoạch 7 tháng năm 2018 có 195 đề án các bộ, cơ quan phải trình Thủ tướng Chính phủ. Đến hết tháng 7, các bộ đã trình 154 đề án, đạt 79%. Trong đó, 56 đề án đã được ban hành, chiếm 36,4% số đề án đã trình; còn lại 41 đề án đã quá thời hạn chưa trình theo tiến độ.

Đan Thanh/Đại biểu nhân dân

Tags
Hội nhập |

Tin liên quan

Hàng Việt phải chinh phục được người tiêu dùng Việt

14:53 16/01/2019
Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, mục tiêu cuối cùng của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là phải thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng để sản phẩm, thương hiệu Việt...

Việt Nam cam kết thực hiện hiệu quả việc kiểm soát nguồn gốc gỗ nguyên liệu

21:42 07/01/2019
Đó là khẳng định chung của phía Việt Nam được cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí nhằm chia sẻ các thông tin liên quan đến việc Việt Nam và Liên minh Châu Âu cùng hướng tới phê duyệt Hiệp định chống khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc...

Vietnam Airlines mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Chu Lai và Đà Nẵng - Cần Thơ

22:12 05/01/2019
Nhằm mở rộng, hoàn thiện mạng lưới đường bay nội địa và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Vietnam Airlines mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Chu Lai từ ngày 15/01/2019 và đường bay Đà Nẵng - Cần Thơ từ ngày 31/01/2019.

Phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất

20:09 03/01/2019
Đó là mục tiêu hướng tới của ngành Nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT)...

Hội nghị cộng tác viên phía Nam

09:58 03/01/2019
Hòa chung không khí đón mừng năm mới 2019, ngày 31/12/2018, tại Nhà hàng Thượng Uyển, 27 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên (CTV) phía Nam năm 2018.

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019: Bứt phá bằng cách nào?

22:24 02/01/2019
Năm 2019, Chính phủ xác định phương châm hành động với 12 chữ vàng là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Như vậy, đây là lần đầu tiên, Chính phủ coi “bứt phá” là một chỉ dấu hành động, qua đó...

Kinh tế Việt Nam 2018 - vài nét vui, buồn

22:15 02/01/2019
Công bố của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội cho thấy, tăng trưởng GDP năm nay đạt 7,08%. Mức tăng trưởng này không ngoài mong muốn của Thủ tướng và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Đóng góp vào tăng trưởng GDP cơ bản...

Những con số ấn tượng của ngành nông nghiệp năm 2018

11:01 31/12/2018
Năm 2018, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được những kết quả ấn tượng, thể hiện trên nhiều chỉ tiêu, lĩnh vực. Đây là tiền đề và động lực quan trọng tạo đà cho ngành tiếp tục bứt phá trong năm 2019.

Phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản 10 tỷ USD

20:38 25/12/2018
Năm 2019, ngành thủy sản hướng đến tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 4,25% so với năm 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10 tỷ USD.

Tưng bừng chào đón Giáng sinh

17:31 24/12/2018
Những ngày này, nhiều địa phương khu vực phía Nam tưng bừng các hoạt động đón chào Giáng sinh, tạo nên không khí sôi động, ấm cúng không chỉ trong cộng đồng bà con giáo dân mà còn lan tỏa khắp mọi nơi.

Dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga

17:17 24/12/2018
Thủ tướng cho rằng, hợp tác năng lượng, đặc biệt là dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp dầu khí của Nga hợp tác đầu tư hiệu quả...

Tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc: Có nên kỳ vọng dịch chuyển FDI?

17:06 24/12/2018
Mặc dù Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận “đình chiến” trong 90 ngày, song giới phân tích cho rằng sẽ rất khó đoán định tương lai. Trên thực tế, cuộc chiến này đã tác động ít nhiều tới kinh tế Việt Nam. Nhiều ý kiến cho...

Cải cách hành chính là phải loại bỏ lợi ích nhóm, tiêu cực

21:50 21/12/2018
Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ, tại hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về thực hiện...

Xây dựng và phát triển trung tâm logistics ở nước ngoài: Giải pháp hữu hiệu thúc đẩy giao thương

21:34 21/12/2018
“Việc xây dựng và phát triển các trung tâm logistics tại nước ngoài là giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy giao thương, tăng cường khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp tiếp cận và tham gia trực tiếp vào các chuỗi cung ứng toàn cầu”. Đó...

Thương hiệu quốc gia phải được thị trường quốc tế công nhận

22:25 20/12/2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đã là thương hiệu quốc gia tức là đại diện cho hình ảnh Việt Nam, thì những sản phẩm này phải được thị trường quốc tế công nhận. Nếu không làm được như vậy thì chúng ta khó hội nhập thành...

Kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 7% trong năm 2019

22:20 20/12/2018
Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (NFSC) dự báo, năm 2019, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 7% nhưng cần cải cách thể chế và môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn nhằm gia tăng đầu tư tư nhân; tái cơ cấu kinh tế cần phải thực...

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Thiếu doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt

22:13 20/12/2018
Dù năng lực sản xuất đã được cải thiện nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn chưa phát triển như kỳ vọng, còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, Việt Nam còn thiếu các doanh nghiệp đầu...

Chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Qatar Airways đến Đà Nẵng

22:10 19/12/2018
Dự kiến mỗi tuần, hãng hàng không Qatar Airways sẽ khai thác 4 chuyến bay đến thành phố Đà Nẵng bằng máy bay Boeing B787, với 22 ghế hạng thương gia và 232 ghế hạng phổ thông.

Nhà nước cần đóng vai trò là “bà đỡ” để phát triển công nghiệp hỗ trợ

21:55 19/12/2018
Hiện nay, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong nước chủ yếu vẫn là linh kiện và chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm…

Việt Nam vô địch!

10:41 16/12/2018
Chảo lửa Mỹ Đình đã trải qua những giây phút nghẹt thở trong hồi hộp để chờ đợi phút giây tuyển Việt Nam đăng quang chức vô địch AFF Cup 2018. Vượt qua Malaysia trong trận chung kết lượt về tại Hà Nội, sau tròn một thập kỷ, các chàng...
Xem nhiểu nhất
Gọi điện SMS Chỉ Đường