Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn
Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn
Trang thông tin điện tử tổng hợp tri thức & công nghệ

Tin tức

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thách thức vẫn rất lớn

17-08-2018 09:45:10 PM - 267

Ngày 15/8 là hạn chót để các bộ ngành thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 15,2% điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Rõ ràng, thách thức này vẫn còn rất lớn, buộc Chính phủ quyết liệt hơn trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Chính phủ rốt ráo, nhiều bộ ngành bình chân

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (Chỉ thị 20) nêu rõ: “Trước ngày 15/8/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn”. Theo đó, có tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành phải được cắt giảm.

Tuy nhiên, theo báo cáo tổng hợp ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và tình hình ban hành các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh của Tổ công tác của Thủ tướng, hiện mới chỉ có 4 Bộ chính thức cắt giảm được 900 điều kiện kinh doanh trên tổng số 5.905 điều kiện, chiếm 15,2%. Trong đó, Bộ Công thương dẫn đầu với 675 điều kiện trong tổng số 1.216 điều kiện được cắt giảm, đạt 55,5%. Tiếp đến là Bộ Xây dựng đã cắt 183 điều kiện; Bộ Giáo dục và Đào tạo hứa cắt giảm 110 điều kiện nhưng mới cắt giảm được 16 điều kiện; Bộ Thông tin và Truyền thông hứa cắt giảm 199 điều kiện kinh doanh nhưng đến nay mới cắt giảm 26 điều kiện.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành vẫn còn là thách thức rất lớn
Cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành vẫn còn là thách thức rất lớn.

Như vậy, tính đến hết tháng 7 vẫn còn khoảng 2.363 điều kiện kinh doanh, chiếm 40% các điều kiện đã có phương án tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của 14 bộ, gồm: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước. Rõ ràng, thách thức cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn còn rất lớn!

Về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, theo báo cáo tính đến tháng 8, các bộ ngành đã đơn giản hóa được 606/9.339 mặt hàng, hiện mới đạt 6,5% danh mục. Các bộ đi đầu về cắt giảm gồm có Công thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Khoa học và Công nghệ. Hiện vẫn còn 832 danh mục, tương đương 8,7% dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản cụ thể thuộc trách nhiệm của 6 bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an. Nhìn chung, tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm kiểm tra chuyên ngành vẫn đạt thấp so với yêu cầu đặt ra và hiện đạt 15,1%.

Cần cơ chế chặt chẽ hơn

Nhìn lại việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, nhiều chuyên gia cho rằng việc cắt giảm vẫn mang tính hình thức, chưa thực chất.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc lấy dẫn chứng, sau 3 năm thực hiện cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành, hiện số mặt hàng loại khỏi diện kiểm tra chiếm chưa đầy 6%. Trong số 164 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thì có tới 63 danh mục chưa được các bộ ngành ban hành chính thức, chưa chỉ rõ mã HS từng mặt hàng, hoặc có mã HS nhưng chưa phù hợp. Thời gian kiểm tra chuyên ngành trung bình vẫn là 76 giờ/thủ tục, cao hơn 3 lần so với các nước ASEAN - 4. Mặt khác, Chính phủ yêu cầu tất cả các bộ ngành cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh nhưng đến nay mới chỉ có Bộ Công thương đã soạn thảo và trình Chính phủ nghị định có liên quan…

Việc cắt bỏ điều kiện kinh doanh rõ ràng không đơn giản. Trong cuộc trả lời báo chí hôm 6.8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng thừa nhận đây là “chiến dịch rất quyết liệt, đi vào lĩnh vực khó bởi ngay bản thân người đứng đầu là các bộ trưởng nếu không quyết liệt thì có rào cản xảy ra với chính đơn vị đó”.

Song, điều này không có nghĩa không làm được. Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cho biết, hiện, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ trưởng, người đứng đầu các ngành đề nghị các bộ, ngành đôn đốc việc rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các việc hoàn thành; phân định rõ đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào đang vướng mắc cũng như vướng mắc ở đâu. Bên cạnh đó, Chỉ thị 20 nêu rõ, “định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Thủ tướng về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh. Trong đó, cần nêu rõ sự tăng, giảm và nguyên nhân của việc tăng, giảm số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong kỳ báo cáo”. Giới chuyên gia cho rằng, điều này sẽ tạo sức ép đối với các bộ ngành trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Song, vấn đề ở chỗ phải có cơ chế giám sát thực hiện, xử lý đối với các cơ quan không thực hiện đúng, trong đó phải phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, cần có cơ chế để bảo đảm việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành không dựa hoàn toàn vào ý chí của cơ quan soạn thảo, tránh tính trạng trong nhiều trường hợp dù đã lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp song điều kiện kinh doanh gây cản trở vẫn không được bãi bỏ hoặc lại bị biến tướng, núp bóng ở quy định khác…

Theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng, 7 tháng qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 13.296 nhiệm vụ. Trong đó, 5.770 nhiệm vụ đã hoàn thành, 7.350 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 176 nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá hạn, chiếm 2,9% và tăng 0,3% so với tháng trước. Về Chương trình công tác, theo kế hoạch 7 tháng năm 2018 có 195 đề án các bộ, cơ quan phải trình Thủ tướng Chính phủ. Đến hết tháng 7, các bộ đã trình 154 đề án, đạt 79%. Trong đó, 56 đề án đã được ban hành, chiếm 36,4% số đề án đã trình; còn lại 41 đề án đã quá thời hạn chưa trình theo tiến độ.

Đan Thanh/Đại biểu nhân dân

Tags
Hội nhập |

Tin liên quan

Tận dụng cơ hội từ CPTPP: Đẩy mạnh cải cách thể chế

19:49 12/11/2018
Trong bối cảnh kinh tế hội nhập, những cơ hội từ CPTPP càng quý giá... Các cam kết tiêu chuẩn cao của nền thương mại hiện đại sẽ là động lực và áp lực để đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường,...

Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ

13:22 07/11/2018
Những năm gần đây, nông nghiệp hữu cơ trở thành vấn đề thời sự trong sản xuất nông nghiệp. Người người, nhà nhà làm nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, làm nông nghiệp sạch thì dễ nhưng để làm được nông nghiệp hữu cơ lại không đơn...

TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đấu thầu xử lý rác: Doanh nghiệp khó đáp ứng tiêu chí

13:18 07/11/2018
Thực hiện chủ trương giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng nguồn điện sạch cho thành phố, TP. Hồ Chí Minh đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đủ năng lực tham gia đấu thầu xử lý rác, cùng chung tay giảm thiểu ô nhiễm môi...

Giải pháp nào tháo gỡ cho dự án cao tốc BOT Trung Lương - Mỹ Thuận?

20:25 04/11/2018
Chấm dứt hợp đồng BOT với nhà đầu tư hoặc chấp thuận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong huy động vốn để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án cao tốc BOT Trung Lương - Mỹ Thuận. Đó là 2 phương án được Bộ Tài chính và Bộ Giao...

Giải pháp nào xóa bỏ nạn “nhũng nhiễu”, “bôi trơn”?

10:40 29/10/2018
Có thể nói, “tham nhũng vặt” đã trở thành vấn đề bức xúc của xã hội. Nó xuất hiện ở hầu hết lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt người dân, doanh nghiệp khi muốn thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn thì cần “biết ý”, có...

Tấp nập mua bán ngoại tệ “chợ đen”: Buông lỏng quản lý?

10:34 29/10/2018
Thị trường “chợ đen” ngoại tệ vẫn hoạt động tấp nập, dù Ngân hàng Nhà nước đã quy định cụ thể các tổ chức được phép thu đổi ngoại tệ. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Có hay không sự buông lỏng quản lý của...

Định hướng sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế

20:37 23/10/2018
Quá trình triển khai Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) thời gian qua đã phát sinh một số hạn chế, bất cập. Trong đó, các văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, gây ra những khó khăn, vướng...

Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XIV: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

20:30 23/10/2018
Chiều 23/10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội họp tại Hội trường, thảo luận về công tác nhân sự.

Giá xăng E5 giảm từ 15 giờ chiều nay (22/10)

19:28 22/10/2018
Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo về việc điều hành giá xăng dầu vào 15h chiều 22/10. Theo đó, giá xăng E5 sẽ giảm nhẹ 224 đồng/lít; xăng RON95 giảm 144 đồng/lít; các mặt hàng dầu diesel 0.05S, dầu hỏa và dầu mazut...

Trình Chính phủ phương án cắt giảm trên 70% điều kiện đầu tư kinh doanh

10:17 18/10/2018
Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm 202/561 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (tương đương với 36%). Như vậy, với việc cắt giảm, đơn giản hóa lần 1 tại Nghị định 08/2018/NĐ-CP là...

Lúa mỳ nhập khẩu lẫn cỏ kế đồng: Tạm thời chưa bắt buộc tái xuất

10:08 18/10/2018
Sau khi cơ quan kiểm dịch phát hiện 1,6 triệu tấn lúa mỳ nhập khẩu lẫn cỏ kế đồng trong gần 4 triệu tấn lúa mỳ đã nhập khẩu từ tháng 5/2018 đến nay, sáng 17/10, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN...

Cải cách thể chế quyết định tăng trưởng dài hạn

10:02 18/10/2018
“Điều chúng tôi lo ngại là lấy lý do bối cảnh bất định phải ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát để làm chậm quá trình cải cách. Đồng ý điều đó là quan trọng, nhưng không thể dừng quá trình cải cách được, bởi đây là...

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific được xếp hạng cao nhất về an toàn hàng không

14:53 17/10/2018
Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã được xếp hạng tuyệt đối 7/7 sao về an toàn hàng không bởi AirlineRatings - website uy tín thế giới chuyên đánh giá về mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ của hơn 435 hãng hàng không toàn cầu.

Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế chia sẻ

08:32 16/10/2018
Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế chia sẻ. Tuy nhiên, vì là lĩnh vực mới nên nhận thức cũng như hành lang pháp lý chưa rõ ràng. Muốn phát triển mô hình này, trước tiên phải thống nhất về nhận thức cũng như phải biết...

Quý 3/2018: Thị trường ngoại hối biến động mạnh, thanh khoản hệ thống eo hẹp

19:11 14/10/2018
Theo Nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), thị trường ngoại hối biến động mạnh. Việc Fed tăng lãi suất lần thứ ba trong quý 3/2018 cùng với những diễn biến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã đẩy giá trị đồng...

Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương

19:06 14/10/2018
Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần này đồng thời truyền tải thông điệp Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương, tham gia hiệu...

Công bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp: Nền tảng nâng cao “sức khỏe” kinh tế

19:00 14/10/2018
Sáng 13/10, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa...

Cần Thơ : Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp

19:22 13/10/2018
Thời gian qua, TP. Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực trong kêu gọi đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Chính phủ kỳ vọng sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ doanh nghiệp

19:16 13/10/2018
Với số liệu công bố chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp cả nước và các địa phương, cho thấy bức tranh khá toàn diện về mức độ phát triển doanh nghiệp năm 2017 với nhiều điểm sáng.

THÔNG BÁO: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục & Pháp luật

21:17 12/10/2018
Ngày 08/10/2018, Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục & Pháp luật đã được thành lập do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông làm cơ quan chủ quản, chủ sở hữu. Mã số doanh nghiệp: 0315316247.
Xem nhiểu nhất
Gọi điện SMS Chỉ Đường